Accu montage in voertuig

Bij alle voertuigen vanaf bouwjaar 1998 dient het instructieboekje te worden geraadpleegd alvorens de accu te ontkoppelen. Bij nalatigheid is de kans groot dat motormanagementsysteem en diverse accessoires zoals airbag, radio en navigator geheel ontregeld worden. In dergelijke gevallen dient gebruik te worden gemaakt van een externe stroombron om de instellingen te bewaren. Dit kan door middel van een kleine 12V accu of een een gestabiliseerde lader zoals de Ctek 7000 en 25000 met een aansluiting op de sigarettenaansteker (zonodig contact inschakelen)

 

Voor het overige dient bij de installatie van een accu de juiste volgorde in acht te worden genomen.

  1. Neem kennis van de veiligheidsvoorschriften.
  2. Schakel alle gebruikers uit en neem de contactsleutel uit het slot.
  3. Maak eerst de negatieve kabel los ter voorkoming van kortsluiting.
  4. Vervolgens de positieve kabel losmaken.
  5. Maak nieuwe accu, bak en aansluitingen grondig schoon.
  6. Aansluitingen en polen licht insmeren met zuurvrije vaseline.
  7. Plaats de nieuwe batterij en overtuig u van de juiste poolstand: pluspool komt overeen met positieve kabelklem.
  8. Sluit de kabels in omgekeerde volgorde aan: dus eerst de positieve aansluiting, daarna de negatieve. Draai de klemmen stevig maar niet overdreven aan.
  9. Bij motorrijwielen: bevestig eventuele gasafvoerslang, er daarbij voor zorgend dat op ca. 3 cm van ieder einde een sneetje in de slang is aangebracht. Bij eventuele verstopping of beknelling van de slang zal dit als overdrukventiel werken.
  10. Zorg dat de accu goed is vastgezet en controleer waar mogelijk het electrolytniveau.

Neem nooit, terwijl de motor loopt, een van de batterijklemmen los. De dynamo levert doorgaans een veel hogere spanning dan de batterijspanning en daardoor kan de systeemspanning veel hoger worden als de batterij ontkoppeld wordt. De accu zorgt er nl. voor dat de systeemspanning niet boven een ontoelaatbare waarde uitkomt. Neemt men tijdens een draaiende motor een van de accuklemmen los, dan kan dat totale vernieling van het elektrische systeem betekenen.

 

Accu's in serie schakelen

Bij een serieschakeling wordt de pluspool van de ene accu gekoppeld aan de minpool van de andere. Het resultaat hiervan is een batterij waarvan de capaciteit gelijk is aan die van de gebruikte accu’s maar met een nominale spanning van 24V.

Als een serieschakeling gemaakt moet worden kan men hier het beste accu’s voor gebruiken van hetzelfde merk, type en productieserie (productiedatum) omdat de eigenschappen van deze accu’s het beste overeenkomen. Gebruik van verschillende accu’s kan leiden tot het sulfateren van de ene en overbelasting van de andere.
PAS OP: als accu’s van verschillende capaciteiten in serie gezet worden is de capaciteit van de batterij gelijk aan de capaciteit van de kleinste accu. DOE DIT NOOIT
 
 
Accu's parallel schakelen

Bij een parallelschakeling zijn van meerdere accu’s de positieve polen met elkaar doorverbonden evenals de negatieve polen. Zo verdubbelt de capaciteit van de accuset, terwijl de nominale spanning van het systeem gelijk blijft. Het parallelschakelen van twee 12V 180Ah accu’s levert dus een batterij op van 12V 360Ah.

Met het maken van een parallelschakeling dient echter opgepast te worden. Bij een parallelschakeling wordt de stroom over de beide takken verdeeld en is de stroomsterkte afhankelijk van de interne weerstand van de accu’s. Als parallelgeschakelde accu’s in de geringste mate in capaciteit of in leeftijd verschillen is de basis gelegd voor een spoedige terugkeer naar uw acculeverancier. Accu’s met verschillende capaciteiten hebben in een parallelschakeling nooit dezelfde ladingstoestand. Bij het ontladen krijgt de accu met de laagste weerstand alle stroom en wordt overladen. De andere accu krijgt geen stroom en gaat sulfateren. Het resultaat is een kapotte set.
 
Bij het ontladen is steeds de zwakste accu eerder leeg dan de andere en dus dieper ontladen waardoor de onderlinge verschillen steeds groter worden. Toepassing van een diodebrug of scheidingsrelais voorkomt beïnvloeding van accu’s onderling. Belangrijk in een parallelschakeling is ook dat alle doorverbinders lang en dik zijn. Verschil in lengte of dikte betekent verschil in weerstand en dat zou betekenen dat bij verschillen in bekabeling de accu aan het einde van de streng te weinig lading krijgt, terwijl de accu aan het begin wordt overladen.
 
 
Accuhandel van Middendorp Tel : 0342-491412